WIFI SOCIAL MARKETING

Wifi Social Marketing là sự kết hợp hoàn chỉnh giữa Social Media và Wifi Marketing. Sản phẩm quảng cáo đưa thương hiệu đến tay mỗi người dùng khi họ truy cập Wifi miễn phí.
  • Wi-Fi Marketing là một giải pháp đột phá cho ngành Digital Marketing, cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Truy cập Wi-Fi có kiểm soát và hưởng lợi ích bằng cách tận dụng những công cụ truyền thông để quảng cáo tiếp thị qua Wi-Fi.
  • Wi-Fi Marketing là phương tiện để lan tỏa thông tin tiếp thị tới những người đang hiện diện xung quanh ở một khu vực nhất định.

READY TO GET STARTED?

Contact us to begin your project...